Esra 4:18

Esra 4:18 NB

er det brevet dere har sendt til oss, blitt nøyaktig opplest for meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del