Esra 4:16

Esra 4:16 NB

Kongen skal vite at dersom denne byen blir bygd opp igjen og murene fullført, så vil følgen av dette bli at du ikke lenger har noe igjen av landet på den andre siden av elven.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del