Esra 4:14

Esra 4:14 NB

Ettersom vi eter palassets salt, og det ikke sømmer seg for oss å se rolig på at det blir gjort noe til skade for kongen, så sender vi nå bud og lar kongen få vite dette
NB: Norsk Bibel 88/07
Del