Esra 4:10

Esra 4:10 NB

og de andre folkene som den store og navngjetne Osnappar førte bort og lot bo i byen Samaria og ellers i landet på den andre siden av elven*.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del