Esra 4:1

Esra 4:1 NB

Judas og Benjamins motstandere fikk nå høre at de som var kommet hjem, var i ferd med å bygge et tempel for Herren, Israels Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del