Esra 3:8

Esra 3:8 NB

I det andre året etter at de var kommet til Guds hus i Jerusalem, i den andre måneden, tok de fatt på verket - Serubabel, Sjealtiels sønn, og Josva, Josadaks sønn, med deres andre brødre, prestene og levittene, og alle de som var kommet hjem til Jerusalem fra fangenskapet. De satte levittene fra tjueårsalderen og oppover til å føre tilsyn med arbeidet på Herrens hus.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del