Esra 3:7

Esra 3:7 NB

Så ga de penger til steinhoggerne og tømmermennene, og de ga mat og drikke og olje til sidonierne og tyrierne for at de skulle føre sedertømmer fra Libanon sjøveien til Jaffa, etter den fullmakt som kongen i Persia, Kyros, hadde gitt dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del