Esra 3:6

Esra 3:6 NB

Fra den første dagen i den sjuende måneden begynte de å ofre brennoffer til Herren, alt før grunnvollen til Herrens tempel var lagt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del