Esra 3:5

Esra 3:5 NB

Siden ofret de det daglige brennoffer og de ofrene som hørte til nymånedagene og alle Herrens hellige høytider, og likeså hver gang noen kom med et frivillig offer til Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del