Esra 3:4

Esra 3:4 NB

Så feiret de løvhyttefesten, slik som det er foreskrevet, og ofret brennoffer hver dag etter det fastsatte tall og på den måte loven befaler, hver dag de offer som var foreskrevet for den dagen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del