Esra 3:3

Esra 3:3 NB

Så reiste de alteret på dets gamle sted, enda de var redde for de folkene som bodde der i landet. Og de ofret på det brennoffer til Herren, både morgen-brennoffer og kvelds-brennoffer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del