Esra 3:2

Esra 3:2 NB

Og Josva, Josadaks sønn, og hans brødre prestene og Serubabel, Sjealtiels sønn, og hans brødre tok til å bygge alteret for Israels Gud for å ofre brennoffer på det, slik det står skrevet i Guds mann Mose lov.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del