Esra 3:12

Esra 3:12 NB

Men mange av prestene og levittene og familieoverhodene - de gamle som hadde sett det første huset, gråt høyt da de så dette huset bli grunnlagt. Men mange jublet høyt av glede.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del