Esra 3:1

Esra 3:1 NB

Da den sjuende måneden kom, og Israels barn hadde slått seg ned i sine byer, samlet folket seg som én mann i Jerusalem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del