Esra 10:44

Esra 10:44 NB

Alle disse hadde tatt fremmede kvinner til koner, og blant dem var det noen som hadde fått barn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del