Esra 10:34

Esra 10:34 NB

Av Banis barn var det Ma’adai, Amram, Uel
NB: Norsk Bibel 88/07
Del