Esra 10:30

Esra 10:30 NB

Av Pahat-Moabs barn var det Adna og Kelal, Benaja, Ma’aseja, Mattanja, Besalel og Binnui og Manasse.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del