Esra 10:17

Esra 10:17 NB

Og de ble ferdige med alle de menn som hadde tatt fremmede kvinner til koner, til den første dagen i den første måneden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del