Esra 10:1

Esra 10:1 NB

Mens nå Esra lå gråtende foran Guds hus og ba og bekjente, samlet det seg om ham en meget stor skare av Israels folk, både menn og kvinner og barn. Og folket gråt sårt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del