Esra 1:6

Esra 1:6 NB

Alle naboene hjalp dem med sølvkar og gull og gods og buskap og verdifulle ting, i tillegg til alle frivillige gaver.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del