Esra 1:4

Esra 1:4 NB

Alle de overlevende skal få hjelp av befolkningen på det stedet hvor de oppholder seg som fremmede. En skal gi dem sølv og gull, gods og buskap, og dessuten frivillige gaver til Guds hus i Jerusalem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del