Esekiel 5:15

Esekiel 5:15 NB

Du skal bli til spott og hån, til en advarsel og en forferdelse for folkene som bor rundt omkring deg, når jeg holder dom over deg med vrede og harme og harmfull tukt. Jeg, Herren, har talt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del