Esekiel 40:40

Esekiel 40:40 NB

Ved den ytre sideveggen, når en steg opp i inngangen til porten mot nord, sto det to bord, og ved den andre sideveggen på portens forhall sto det også to bord
NB: Norsk Bibel 88/07
Del