Esekiel 34

34
Israels dårlige hyrder
1Herrens ord kom til meg, og det lød så: 2Menneskesønn! Profeter mot Israels hyrder. Profeter og si til dem, til hyrdene: Så sier Herren Herren: Ve Israels hyrder, som røkter seg selv! Er det ikke hjorden hyrdene skal røkte? #Jes 56:11. Jer 23:1 ff. Sak 11:17. 3Dere eter fettet, og dere kler dere med ullen. Det fete slakter dere, hjorden røkter dere ikke. 4Det svake har dere ikke styrket, det syke har dere ikke legt. Det som er brutt ned har dere ikke forbundet, det bortdrevne har dere ikke ført tilbake, og det fortapte har dere ikke oppsøkt. Men med vold og med hardhet har dere hersket over dem. #45:9. Sak 11:15,16. 1Pet 5:3. 5Slik ble de spredt, fordi de ikke hadde noen hyrde. De ble til rov for alle markens ville dyr, og ble spredt. #Jes 53:6. 56:11. Matt 9:36. 1Pet 2:25. 6Så farer min hjord vill. På alle fjell og på hver høy bakke og over hele landet er min hjord spredt. Det er ingen som spør, og ingen som leter etter dem. 7Hør derfor Herrens ord, dere hyrder!
8Så sant jeg lever, sier Herren Herren: Sannelig, siden min hjord er blitt til rov, og den er blitt til føde for alle markens villdyr, da den var uten hyrde, og mine hyrder ikke spurte etter min hjord, men hyrdene røktet seg selv og ikke røktet min hjord - 9derfor, dere hyrder, hør Herrens ord! 10Så sier Herren Herren: Se, jeg kommer over hyrdene og vil kreve min hjord av deres hånd og la dem slutte å røkte hjorden, så hyrdene ikke mer skal røkte seg selv. Jeg vil redde min hjord av deres munn, så de ikke skal være til føde for dem.
Herren vil selv være hyrde
11For så sier Herren Herren: Se, jeg kommer og vil spørre etter min hjord og se til dem.
12Som en hyrde ser til sin hjord på den dagen han er iblant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de stedene hvor de ble spredt den dagen det var skyer og skodde. #30:3. Luk 15:4. Matt 9:36. 18:12. 13Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de stedene i landet hvor de bor. 14På en god beitemark vil jeg la dem beite, på Israels høye fjell skal deres havnegang være. Der skal de hvile på en god havnegang, og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell. #Sal 23:2. Joh 10:9. 15Jeg vil selv være hyrde for min hjord og selv la den hvile, sier Herren Herren. 16De fortapte vil jeg oppsøke, og de bortdrevne vil jeg føre tilbake, og de nedbrutte vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett er. #Jes 40:11. 17Og dere, min hjord! Så sier Herren Herren: Se, jeg dømmer mellom får og får, mellom værer og bukker. #20:38. Matt 25:32 ff.
18Er det ikke nok med at dere får beite på den beste beitemarken, siden dere trår ned resten av beitemarken med føttene? Er det ikke nok at dere får drikke det klare vannet, siden dere gjør resten grumset med føttene? 19Og min hjord - skal den ete det som dere har trampet ned med føttene, og drikke det som er gjort grumset med føttene? 20Derfor sier Herren Herren så til dem: Se, jeg kommer og vil dømme mellom de fete og de magre fårene.
21Fordi dere støter alle de svake bort med side og bog, og stanger dem med hornene, til dere får spredt dem og drevet dem ut, 22så vil jeg frelse min hjord, og de skal ikke mer være til rov. Og jeg vil dømme mellom får og får.
En konge av Davids hus (Messias)
23Jeg vil oppreise én hyrde over dem, og han skal røkte dem - min tjener David*. Han skal røkte dem. Han skal være deres hyrde. #37:24.#Jes 40:11. Sak 11:4 ff. Joh 10:11 ff. 21:17. *Messias,#Jesus Kristus, som hadde David til stamfar. 24Og jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste blant dem. Jeg, Herren, har talt. 25Jeg vil gjøre en fredspakt med dem og utrydde villdyrene av landet. De skal bo trygt i ørkenen og sove i skogene. #37:26. Jes 11:6 ff. 54:10. Jer 33:16. 26Jeg vil gjøre dem og landet omkring min haug til en velsignelse. Jeg vil sende regn i rette tid, velsignelsens regnstrømmer skal det være. #3Mos 26:4. 5Mos 11:14. Joel 2:23. 27Markens trær skal gi sin frukt, og jorden skal gi sin grøde, og de skal bo trygt i sitt land. De skal kjenne at jeg er Herren, når jeg bryter stengene på deres åk og frir dem av hendene på dem som holdt dem i trelldom. #36:30. 3Mos 26:4,13. Jer 30:8. 28De skal ikke mer være et rov for folkene, og jordens villdyr skal ikke fortære dem. De skal bo trygt, og ingen skal skremme dem. 29Og jeg vil skaffe dem en fruktbar jord som det står ry av. De skal ikke mer bli revet bort av sult i landet og ikke mer bære spott fra folkene. 30Og de skal kjenne at jeg, Herren deres Gud, er med dem, og at de, Israels hus, er mitt folk, sier Herren Herren, #14:11. 20:42. Jer 31:33. 32:28. Heb 8:10. 31og at dere, min hjord, den hjord jeg før, dere er mennesker. Jeg er deres Gud, sier Herren Herren. #36:38. Sal 100:3. Joh 10:11 ff.

Markert nå:

Esekiel 34: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring