Esekiel 29:15

Esekiel 29:15 NB

Det skal være ringere enn andre kongeriker og ikke mer opphøye seg over folkene. Jeg vil gjøre dem fåtallige, så de ikke skal herske over folkene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del