2 Mosebok 17:15

2 Mosebok 17:15 NB

Så bygde Moses et alter og kalte det: Herren er mitt banner.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del