Ester 4:6

Ester 4:6 NB

Hatak gikk ut til Mordekai på byens torg foran kongens port.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del