Ester 4:2

Ester 4:2 NB

Og han kom så langt som til plassen foran kongens port. For ingen som var kledd i sekk, hadde lov til å gå inn gjennom kongens port.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del