Ester 4:10

Ester 4:10 NB

Da bød Ester Hatak å gå til Mordekai og si
NB: Norsk Bibel 88/07
Del