Efeserne 5

5
Ha Kristi kjærlighet til forbilde
1Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, #Matt 5:45-48. 1Pet 1:15,16. 2og vandre i kjærlighet, likesom også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud. #Joh 13:34. 15:12.#Gal 2:20. Tit 2:14. Heb 8:3. 9:14. 10:10. 3Men hor og all slags urenhet eller pengegriskhet må ikke engang nevnes blant dere - som det sømmer seg for hellige - #Rom 1:29 ff. 1Kor 6:15. Gal 5:19. Kol 3:5. 4og heller ikke skamløshet og dumt snakk eller lettsindig skjemt, som er usømmelig. Tvert imot, la det heller bringes takkebønn! #4:29. 1Tess 5:18. 5For dette vet og skjønner dere at ingen som driver hor eller lever i urenhet, heller ikke noen som er pengegrisk - han er jo en avgudsdyrker - har arv i Kristi og Guds rike. #1Kor 6:9,10. Gal 5:19-21. Kol 3:5. 6La ingen bedra dere med tomme ord! For det er jo på grunn av disse ting at Guds vrede kommer over vantroens barn.#Jer 29:8. Matt 24:4. Kol 2:4,8. 3:6. 7Gjør derfor ikke felles sak med dem! 8Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn! #Matt 5:14.#Luk 16:8. Joh 12:36. Fil 2:15. Kol 1:13. 1Tess 5:4,5. 9For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet. #Gal 5:22. 10Prøv da hva som er til behag for Herren! #Rom 12:2. 11Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller! #Rom 13:12. 1Kor 5:8,11. 2Kor 6:14. 1Tim 5:20. 12For det slike mennesker driver med i det skjulte, er det en skam bare å tale om. 13Men når alt dette blir refset, blir det avslørt av lyset. #Joh 3:20,21. 14For alt som blir åpenbart, er lys. Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. #Jes 9:2. 60:1. Rom 13:11. 1Kor 15:34. Kol 3:1.
Kristi vilje i menighet og hjem
15Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, #Rom 16:19. 16så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde. #6:13. Kol 4:5. 17Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje! #Rom 12:2. 18Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden, #Ord 20:1. 23:29,31.#Luk 21:34. Apg 2:4. Gal 5:21. 19så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter, #Sal 33:2,3. Kol 3:16. 20og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. #v.4. Kol 3:17. 1Tess 5:18. 21Underordne dere under hverandre i Kristi frykt. #1Pet 5:5. 22Dere hustruer: Underordne dere under deres egne menn som under Herren. #1Mos 3:16. 1Kor 14:34. Kol 3:18. 23For mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode - han som er sitt legemes frelser. #1:22,23. 4:15. 1Kor 11:3. 1Joh 4:14. 24Men likesom menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. #Kol 3:18.# 25Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, #Gal 1:4. Kol 3:19. 1Pet 3:7. 26for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i Ordet, #Joh 15:3. 17:17. Tit 3:5. 1Joh 1:7. 27slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. #1:4. Sal 45:14. Kol 1:22. 28Slik skylder også mennene å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. 29Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten. #4:16. 1Tess 2:7. 30For vi er lemmer på hans legeme. #1:23. 1Kor 6:15. 12:27. 31Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. #1Mos 2:24. Matt 19:5. Mark 10:7. 32Dette mysteriet* er stort - jeg taler her om Kristus og menigheten. #*Se Matt 13:11 33Men også hver enkelt av dere skal elske sin hustru som seg selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann. #v.28. 1Mos 3:16. 1Pet 3:6.

Markert nå:

Efeserne 5: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring