Forkynneren 9:5

Forkynneren 9:5 NB

For de levende vet at de skal dø. Men de døde vet ikke noen ting, de får ikke lenger noen lønn, for minnet om dem er glemt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Forkynneren 9:5