Forkynneren 9:17

Forkynneren 9:17 NB

De vises ord som høres i ro, er bedre enn rop fra en hersker blant dårene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Forkynneren 9:17