Forkynneren 9:15

Forkynneren 9:15 NB

Men i byen var det en fattig vismann, og han berget byen ved sin visdom. Men det var ikke et menneske som mintes denne fattige mannen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Forkynneren 9:15