Forkynneren 9:11

Forkynneren 9:11 NB

Videre så jeg under solen at det ikke er sikkert at de som er lette på foten, vinner løpet, eller at heltene seirer i krigen, eller at de vise kan få seg brød, eller at de forstandige kan vinne rikdom, eller at de kloke vinner gunst. For tid og hendelser møter dem alle.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Forkynneren 9:11