Forkynneren 7:9

Forkynneren 7:9 NB

Vær ikke for hastig i din ånd til å bli vred, for vreden bor i dårers barm.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Forkynneren 7:9

Del