Forkynneren 7:5

Forkynneren 7:5 NB

Bedre er det å høre skjenn av en vis enn å høre sang av dårer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del