Forkynneren 7:3

Forkynneren 7:3 NB

Bedre er sorg enn latter, for et sørgmodig ansikt kan gjøre hjertet vel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del