Forkynneren 7:24

Forkynneren 7:24 NB

Det som er langt borte og dypt, dypt skjult - hvem kan finne det?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del