Forkynneren 7:17

Forkynneren 7:17 NB

Vær ikke altfor urettferdig og vær ikke en dåre! Hvorfor vil du dø før tiden?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del