Forkynneren 7:11

Forkynneren 7:11 NB

Visdom er jevngod med arvegods, ja, enda bedre for den som ser solen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del