Forkynneren 6:2

Forkynneren 6:2 NB

Gud gir en mann rikdom og skatter og ære, så han for sin del ikke mangler noe han ønsker. Men Gud setter ham ikke i stand til å nyte godt av det. En fremmed mann får nyte av det. Dette er tomhet og en ond lidelse.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del