Forkynneren 12:11

Forkynneren 12:11 NB

De vises ord er som brodder. Visdomsspråk som er samlet, sitter fast som nagler. De er gitt av den ene og samme hyrde.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Forkynneren 12:11