Forkynneren 12:10

Forkynneren 12:10 NB

Forkynneren søkte å finne velgjørende ord, og her er skrevet det som riktig er, sannhets ord.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Forkynneren 12:10