5 Mosebok 8:14

5 Mosebok 8:14 NB

vokt deg at du da ikke opphøyer deg i ditt hjerte, så du glemmer Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del