5 Mosebok 8:10

5 Mosebok 8:10 NB

og når du så eter og blir mett og lover Herren din Gud for det gode landet han har gitt deg
NB: Norsk Bibel 88/07
Del