5 Mosebok 8:1

5 Mosebok 8:1 NB

Alle de bud jeg gir deg i dag, skal dere akte vel på å holde, så dere må leve og bli tallrike. Da skal dere komme inn i det landet Herren med ed har lovt deres fedre, og ta det i eie.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del