5 Mosebok 27:9

5 Mosebok 27:9 NB

Moses og de levittiske prestene talte til hele Israel og sa: Gi akt og hør, Israel! På denne dagen er du blitt Herrens, din Guds folk.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del