5 Mosebok 27:8

5 Mosebok 27:8 NB

På steinene skal du skrive alle ordene i denne loven, klart og tydelig.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del