5 Mosebok 27:6

5 Mosebok 27:6 NB

Av hele steiner skal du bygge alteret for Herren din Gud, og på det skal du ofre brennoffer til Herren din Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del