5 Mosebok 27:5

5 Mosebok 27:5 NB

Der skal du bygge et alter for Herren din Gud, et alter av steiner. Du skal ikke bruke jern på dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del